Kořenky: Důležité prvky rostlinného organismu


Kořenky jsou jedním z nejdůležitějších prvků rostlinného organismu. Tyto orgány jsou specializované na přijímání vody a živin z půdy, upevňují rostlinu v půdě a slouží jako zásobárna potravy pro přežití v nepříznivých podmínkách.

Funkce kořenů

Kořenky mají několik hlavních funkcí, mezi které patří:

  • Přijímání vody a živin z půdy – kořenky jsou specializované na přijímání vody a živin z půdy pomocí kořenových chlupů, které jsou umístěny na povrchu kořenů. Tyto chlupy mají velkou plochu a umožňují tak rychlý přísun vody a živin do rostliny.
  • Upevňování rostliny v půdě – kořenky slouží jako kotva, která upevňuje rostlinu v půdě. Díky tomu je rostlina schopná odolat větru, dešti a dalším nepříznivým podmínkám.
  • Zásobárna potravy – kořenky jsou také zásobárnou potravy pro rostliny. V době, kdy je pro rostlinu obtížné získat potřebné živiny z půdy, může kořenový systém využít zásob potravy, které jsou uloženy v kořenech.

Rozdělení kořenů

Kořeny lze rozdělit do několika skupin podle jejich tvaru a funkce:

Kořeny hlavní

Kořeny hlavní jsou největší kořeny rostliny a vyrůstají z embrya. Tyto kořeny jsou zodpovědné za upevnění rostliny v půdě a přijímání vody a živin. Většina rostlin má jeden hlavní kořen, který se dále větví na menší kořeny.

Kořeny postranní

Kořeny postranní vyrůstají z kořene hlavního a slouží k rozšíření kořenového systému. Tyto kořeny jsou menší než kořeny hlavní, ale mají stejnou funkci – přijímání vody a živin.

Kořeny vlášenkovité

Kořeny vlášenkovité jsou tenké a dlouhé kořeny, které mají velké množství kořenových chlupů. Tyto kořeny se vyskytují u rostlin, které rostou v chudých půdách, kde je obtížné získat potřebné živiny.

Kořeny uzlinovité

Kořeny uzlinovité se vyskytují u některých druhů rostlin, jako jsou luštěniny. Tyto kořeny jsou uzavřené v uzlinách, kde se vytváří symbiotický vztah s bakteriemi, které jsou schopné fixovat dusík z atmosféry a přeměnit ho na látky, které může rostlina využít.

Kořenový systém je tedy velmi důležitým prvkem rostlinného organismu a bez něj by rostliny nemohly přežít. Proto je důležité pečovat o kořeny a zajistit jim dostatečné množství vody a živin.

Navštivte naši stránku o zahradničení pro další užitečné informace o pěstování rostlin a péči o zahradu.